GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Thân khóa lưỡi gà và chốt chết Yale YML01/4585 tiêu chuẩn châu Âu EN12209:
– Backset: 45mm
– C to C: 85mm
– Chất liệu: Thép không gỉ