GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra

Kích thước 1,7 – 2m

Thanh chống cong cánh tủ bếp NewEra NE027A2 nhằm đảm bảo cánh tủ bếp luôn thẳng do sau một thời gian sử dụng, cánh cửa gỗ công nghiệp sẽ chịu nhiều tác động từ bên ngoài hoặc quá trình sử dụng sẽ bị cong.
Cây chống cong được bắt ngay từ khi quá trình thi công cánh cửa để đảm bảo sự ổn định.
Thanh chống cong cánh tủ bếp NewEra NE027A2 có thể chỉnh cánh cửa thẳng lại được một cách chủ động