Đang thực hiện
-->

Hỗ trợ

Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng
lên đầu trang
Quảng cáo - phụ kiện tủ bếp slider right 1
Quảng cáo - slider right 2
Tìm theo thương hiệu
Tìm theo khoảng giá
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 1.960.636
Trong tháng: 38.901
Trong tuần: 839
Trong ngày: 839
Online: 25
Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36SN

2.780.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35SN

2.780.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL22SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL22SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL22SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL22SN

3.450.000 VNĐ

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL00SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL00SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL00SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL00SN

3.550.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36BG

3.050.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35BG

3.050.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BC

3.850.000 VNĐ

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL66SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL66SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL66SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL66SN

3.550.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SN

4.350.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IC

4.350.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL02SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL02SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL02SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL02SN

4.950.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BG

4.250.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BG

4.750.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BC

4.450.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL01SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL01SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL01SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL01SN

4.950.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL03SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL03SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL03SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL03SN

4.950.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10BG

4.050.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IG

4.350.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SB

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SB

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SB

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SB

4.350.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BG

5.750.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BC

5.450.000 VNĐ

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL55SC

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL55SC

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL55SC

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL55SC

5.325.000 VNĐ

Ghi thẻ và phần mềm quản lý khách sạn

Ghi thẻ và phần mềm quản lý khách sạn

Ghi thẻ và phần mềm quản lý khách sạn

Ghi thẻ và phần mềm quản lý khách sạn

23.375.000 VNĐ

Ổ cắm tiết kiệm điện

Ổ cắm tiết kiệm điện

Ổ cắm tiết kiệm điện

Ổ cắm tiết kiệm điện

671.000 VNĐ

Thẻ từ trắng Mifare 1

Thẻ từ trắng Mifare 1

Thẻ từ trắng Mifare 1

Thẻ từ trắng Mifare 1

53.600 VNĐ

Khóa cửa thẻ từ NewEra NE9999HL99SN

Khóa cửa thẻ từ NewEra NE9999HL99SN

Khóa cửa thẻ từ NewEra NE9999HL99SN

Khóa cửa thẻ từ NewEra NE9999HL99SN

5.250.000 VNĐ

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NE9999HL10BL

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NE9999HL10BL

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NE9999HL10BL

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NE9999HL10BL

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10AC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10AC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10AC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10AC

Khóa thẻ từ khách sạn cao cấp NewEra

NewEra là thương hiệu được phân phối độc quyền bởi Công ty Tân Kỷ Nguyên trong hơn 10 năm vừa qua và được rất nhiều khách hàng tin dùng. Khóa thẻ từ khách sạn, hệ thống khóa từ khách sạn NewEra được đánh giá là một sản phẩm khóa hiện đại cao cấp, an toàn do tập đoàn Assa Abloy (Thuỵ Điển) sản xuất - Nhà cung cấp hệ thống cửa thông minh và giải pháp an toàn hàng đầu trên thế giới  Sản phẩm sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay, phân phối với giá tốt cho khách hàng.

Đặc trưng nổi bật của khóa thẻ từ NewEra

- Ngoài chất lượng cao cấp nhất thế giới, sản phẩm còn sở hữu thiết kế sang trọng, kiểu dáng thời thượng đang rất thịnh hành ở Châu Âu.
- Ứng dụng công nghệ vi sóng cài đặt với hệ thống điều khiển hiện đại giúp hoạt động của khóa ổn định và bền hơn rất nhiều so với loại mô tơ thế hệ cũ.
- Pin được đặt phía trước thân khóa nên khách hàng có thể dễ dàng thay thế bảo trì, một chiếc khóa cửa thẻ từ hoạt động với nguồn pin là 4 quả 1,5V, pin có chất lượng cao sử dụng lên đến 12 tháng. Khi pin thấp <4,5 V hệ thống sẽ có cảnh báo.
- Khóa NewEra được đánh giá là một trong những sản phẩm hiên đại, chất lượng nhất ở thị trường Việt Nam. Tân Kỷ Nguyên đơn vị phân phối độc quyền khóa cửa từ bên cạnh đó rất nhiều các mẫu mã và kiểu dáng của khóa cửa điện tử khác như mật mã, vân tay... với giá tốt nhất.
- Các sản phẩm khóa từ khách sạn, khóa thẻ từ NewEra và các sản phẩm khác đều được sản xuất trên dây truyền công nghệ mới nhất, trải qua quy trình sản xuất, kiểm định nghiêm ngặt để đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng trước khi tung ra thị trường.

Liên hệ báo giá hệ thống khóa từ khách sạn

Tân Kỷ Nguyên cung cấp khóa NewEra cho rất nhiều dự án lớn nhr trên cả nước với những sản phẩm chất lượng cao cấp, các tính năng hiện đại như tích hợp hệ thống quản lý khách sạn, thang máy, hệ thống chìa masterkey nhiều cấp độ. Liên hệ ngay chúng tôi để nhận báo giá tốt nhất hiện nay.
Công ty CP đầu từ & thương mại Tân Kỷ Nguyên
Hệ thống khóa thẻ từ, khóa từ khách sạn Assa Abloy

Hotline: 012 75 88 88 99
Email: info@tkn.vn
phụ kiện tủ bếp phu kien tu bep đối tác Tân Kỷ Nguyên - cửa tự động mrd tay nang tu bep ray truot tu bep ban le tu bep thiet bi nha bep linh kien tu bep