Đang thực hiện

Hỗ trợ

Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng
lên đầu trang
Quảng cáo - phụ kiện tủ bếp slider right 1
Quảng cáo - slider right 2
Tìm theo thương hiệu
Tìm theo khoảng giá
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 518.111
Trong tháng: 59.497
Trong tuần: 17.081
Trong ngày: 0
Online: 6
Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36SN

2.780.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35SN

2.780.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL22SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL22SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL22SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL22SN

3.450.000 VNĐ

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL00SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL00SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL00SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL00SN

3.550.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL36BG

3.050.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL35BG

3.050.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BC

3.850.000 VNĐ

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL66SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL66SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL66SN

Khoá thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL66SN

3.550.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SN

4.350.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IC

4.350.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL02SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL02SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL02SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL02SN

4.950.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31BG

4.250.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BG

4.750.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL16BC

4.450.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL01SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL01SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL01SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL01SN

4.950.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL03SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL03SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL03SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL03SN

4.950.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10BG

4.050.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL33IG

4.350.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SB

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SB

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SB

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL11SB

4.350.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BG

5.750.000 VNĐ

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL13BC

5.450.000 VNĐ

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL55SC

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL55SC

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL55SC

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NewEra NE6666HL55SC

5.325.000 VNĐ

Ghi thẻ và phần mềm quản lý khách sạn

Ghi thẻ và phần mềm quản lý khách sạn

Ghi thẻ và phần mềm quản lý khách sạn

Ghi thẻ và phần mềm quản lý khách sạn

23.375.000 VNĐ

Ổ cắm tiết kiệm điện

Ổ cắm tiết kiệm điện

Ổ cắm tiết kiệm điện

Ổ cắm tiết kiệm điện

671.000 VNĐ

Thẻ từ trắng Mifare 1

Thẻ từ trắng Mifare 1

Thẻ từ trắng Mifare 1

Thẻ từ trắng Mifare 1

53.600 VNĐ

Khóa cửa thẻ từ NewEra NE9999HL99SN

Khóa cửa thẻ từ NewEra NE9999HL99SN

Khóa cửa thẻ từ NewEra NE9999HL99SN

Khóa cửa thẻ từ NewEra NE9999HL99SN

5.250.000 VNĐ

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NE9999HL10BL

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NE9999HL10BL

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NE9999HL10BL

Khóa cửa thẻ từ khách sạn NE9999HL10BL

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL32BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL31SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL20BG

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10SN

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10AC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10AC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10AC

Khóa thẻ từ khách sạn NewEra NE9999HL10AC

- Khóa thẻ từ khách sạn NewEra

 

Khóa thẻ từ NewEra được phân phối độc quyền bởi Công ty Tân Kỷ Nguyên được rất nhiều khách hàng tin dùng và đánh giá là một sản phẩm khóa hiện đại cao cấp, đảm bảo an toàn cao cho ngôi nhà bạn. Khóa thẻ từ NewEra được sản xuất bởi tập đoàn Assa Abloy (Thuỵ Điển) với công nghệ chất lượng cao cấp hàng đầu thế giới, phân phối với giá tốt cho khách hàng.
Đặc trưng nổi bật của sản phẩm khóa thẻ từ NewEra
- Khóa thẻ từ NewEra là một trong những sản phẩm khóa chất lượng nhất thế giới với thiết kế sang trọng, kiểu dáng thời thượng đang rất thịnh hành ở Châu Âu.
-  Khóa thẻ từ NewEra là một sản phẩm hoàn hảo của sự ứng dụng công nghệ vi sóng cài đặt  với hệ thống điều khiển hiện đại giúp hoạt động của khóa ổn định và bền hơn rất nhiều so với loại mô tơ thế hệ cũ.
- Pin của khóa được đặt phía trước thân khóa khách hàng có thể dễ dàng thay thế bảo trì, một chiếc khóa thẻ từ hoạt động với nguồn pin là 4 quả 1,5V, pin có chất lượng cao sử dụng lên đến 12 tháng. Khi pin thấp <4,5 V hệ thống sẽ có cảnh báo cho khách hàng.
- Với kiểu dáng sang trọng, chất liệu, chất lượng cao cấp sản phẩm đã làm hài lòng tuyệt đối ngay cả với những vị khách khó tính nhất. Khóa thẻ từ NewEra được đánh giá là một trong những khóa cửa chất lượng nhất ở thị trường khóa cửa Việt Nam. Tân Kỷ Nguyên đơn vị phân phối độc quyền khóa thẻ từ khách sạn bên cạnh đó rất nhiều các mẫu mã và kiểu dáng của khóa cửa điện tử khác như khóa mật mã, khóa vân tay...rất hiện đại với giá tốt nhất thị trường.

Giới thiệu về Tập đoàn sản xuất khóa ASSA ABLOY

Như chúng tôi đã giới thiệu bên trên thì Tân Kỷ Nguyên luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những giá trị cao nhất  bằng những sản phẩm tốt nhất của các thương hiệu hàng đầu Thế giới để nâng tầm đẳng cấp cho ngôi nhà bạn nhưng giá trị đó luôn phù hợp với giá thành mà khách hàng bỏ ra để sở hữu sản phẩm này. Với sản phẩm khóa thẻ từ khách sạn một sản phẩm chất lượng hàng đầu thế giới cũng vậy
được sản xuất  bởi tập đoàn ASSA ABLOY. Vậy ASSA ABLOY hoạt động trong lĩnh vực nào? Có nổi tiếng không? Chất lượng sản xuất như thế nào? Tân Kỷ Nguyên sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin rất hữu ích và có tính chất xác thực về Tập đoàn ASSA ABLOY để khách hàng có thể tự tin hơn khi lựa chọn khóa cửa thẻ từ NewEra của chúng tôi.

- ASSA  ABLOY là nhà cung cấp hệ thống khóa cửa thông minh, khóa cửa khách sạn giải pháp an toàn cho cửa lớn nhất toàn cầu với rất nhiều các mẫu mã khóa chất lượng thông minh được lắp đặt ở các công trình, dự án, khách sạn lớn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự, các chung cư, văn phòng lớn...trên toàn thế giới. Các sản phẩm khóa cửa điện tử tiêu biểu như: khóa vân tay, khóa thẻ từ, khóa cửa mật mã, khóa cửa khách sạn...  Theo thống kê mới nhất trên thị trường khóa cửa thì cứ 10 chiếc khóa được bán ra trên toàn thế giới sẽ có một  1 sản phẩm của ASSA ABLOY. Có thể thấy độ lớn mạnh và phủ rộng của các sản phẩm khóa ASSA ABLOY trên thị trường thế giới.
- ASSA ABLOY được thành lập vào năm 1994 thông qua việc sáp nhập của ASSA ở Thụy Điển và Abloy ở Phần Lan. Sau 20 năm phát triển đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu quốc tế với số lượng nhân viên lên đến 44.000 người kèm theo đó doanh thu hàng năm của tập đoàn gần 57 tỷ SEK tương đương khoảng 7 tỷ USD. 

Sản phẩm khóa cửa ở đây đều được sản xuất trên công nghệ mới mà trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường phải qua rất nhiều lần kiểm duyệt , sàng lọc - kiểm tra chất lượng theo một quy trình nghiêm ngặt tuần tự các sản phẩm đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới được tung ra thị trường.

ASSA  ABLOY không ngừng phát triển để vươn tới vị trí dẫn đầu bằng cách luôn đưa ra các giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm đem đến cho khách hàng giá trị nhiều hơn các sản phẩm khóa cửa thông minh đảm bảo an ninh, an toàn và tiện lợi hơn cho khách hàng.
Khóa cửa thẻ từ khách sạn NewEra là giải pháp hàng đầu dành cho cửa gỗ. Bạn muốn mua khóa thẻ từ ở đâu giá tốt? chất lượng? bảo dành dài hạn...hãy đến với Tân Kỷ Nguyên, đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm khóa cửa thẻ từ khách sạn NewEra, chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng nhất với giá thành tốt nhất cho người tiêu dùng để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để lựa chọn sản phẩm.
Liên hệ ngay Hotline: Hà Nội: 012.75.88.88.99 - TP. HCM: 0906.778.338
phụ kiện tủ bếp phu kien tu bep đối tác Tân Kỷ Nguyên - cửa tự động mrd tay nang tu bep ray truot tu bep ban le tu bep thiet bi nha bep linh kien tu bep

Chat Live Facebook