GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Ổ khóa cửa Dorma PC41 có 1 đầu chìa
  • Chiều dài cả khóa PC41 là 42 mm

PC41L42 5Pins