GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra
Sản phẩm Phụ kiện cửa trượt gấp NewEra 2 cánh, tải trọng 100kg/cánh
Xuất xứ Chính hãng
Tham khảo bộ phụ kiện cửa trượt gấp 4 cánh NE330C4 tại: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/phu-kien-cua-truot-gap-newera-4-canh-tai-trong-100kgcanh
Tham khảo ray trượt NE769GT1 bộ phụ kiện tại: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/ray-truot-cua-truot-gap-newera-ne-330c2-ne330c4-dai-2m
Ray trượt NE769GT2: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/ray-cua-truot-gap-newera-ne769gt2-dai-3m-dung-cho-cua-gap-ne330c2-4
Ray trượt NE769GT3: https://tkn.vn/phu-kien-cua-gap-newera/phu-kien-cua-truot-gap-go-nhom/ray-cua-truot-gap-newera-ne769gt3-dai-6m-dung-cho-cua-gap-ne330c2-4

Hướng dẫn lắp đặt:

NE 330C2 Installation instruction scaled

366538290231d36f8a20

35e7d550ee483f166659
a070d7c2ecda3d8464cb

Quý khách tham khảo các mẫu cửa gấp xếp do phụ kiện NewEra cung cấp dưới dây:

Bi NE330C va ray truot NE769GT NewEra
Video thực tế sản phẩm: