GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
  • Dùng cho cửa trượt lùa 2 cánh song song phủ hồi, có giảm chấn gắn liền
  • Thường dùng cho tủ áo, ngăn phòng

ne446OD 1

Video thực tế sản phẩm: