GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hãng sản xuất NewEra
Sản phẩm Ray dẫn hướng dưới cửa lùa cánh phủ dài 3m
Xuất xứ Chính hãng

Video thực tế sản phẩm: